कोणत्‍याही शाळेचा,केंद्राचा युडायस पाहा
उंबरे केंद्राचा व सडे केंद्राचा उपस्थिती भत्‍ता सादिल खात्‍यावर जमा केलेला आहे त्‍वरीत काढून संबंधीत लाभार्थी मुलीस द्यावा व पेड बील केंद्रात द्यावे.
शालेय पोषण आहार जबाबदारी मुख्‍याध्‍यापकांवरील कमी करणेबाबतचा जी आर

Tuesday, 29 April 2014

जिल्‍हास्‍तरासाठी तालुक्‍यातील सेवाजेष्‍ठता यादी

   सर्व संवर्गातील शिक्षक सेवाजेष्‍ठता यादी सन 2014 


महत्‍वाची सुचना;

सर्व शिक्षकांनी सेवाजेष्‍ठता यादी चेक करुन काही हरकती असेल तर दिनांक 10-05-2014 पर्यंत पंचायत समिती कार्यालय राहुरी येथे लेखी देणे.