कोणत्‍याही शाळेचा,केंद्राचा युडायस पाहा
उंबरे केंद्राचा व सडे केंद्राचा उपस्थिती भत्‍ता सादिल खात्‍यावर जमा केलेला आहे त्‍वरीत काढून संबंधीत लाभार्थी मुलीस द्यावा व पेड बील केंद्रात द्यावे.
शालेय पोषण आहार जबाबदारी मुख्‍याध्‍यापकांवरील कमी करणेबाबतचा जी आर

Thursday, 8 January 2015

ऑनलाईन संचमान्‍यता 2014-2015

येथुन घ्‍या...

जलद दुवे

Schoolशाळा-स्कूल
Sanchya-manyataसंच मान्यता
Offline-Data Entryऑफलाईन डेटा एन्ट्री
Studentशाळा -विद्यार्थी

Studentसंच मान्यता 2014-15 सादरीकरण