कोणत्‍याही शाळेचा,केंद्राचा युडायस पाहा
उंबरे केंद्राचा व सडे केंद्राचा उपस्थिती भत्‍ता सादिल खात्‍यावर जमा केलेला आहे त्‍वरीत काढून संबंधीत लाभार्थी मुलीस द्यावा व पेड बील केंद्रात द्यावे.
शालेय पोषण आहार जबाबदारी मुख्‍याध्‍यापकांवरील कमी करणेबाबतचा जी आर

Tuesday, 5 February 2013

प्रज्ञाशोध यादी 2013 सहावी


SR.NO CENTER NAME SCHOOL NAME STUDENT'S NAME CASTE M/F
1 UMBARE MOKAL-OHAL AUTI PRIYANKA SUDAM OPEN F
2 UMBARE MOKAL-OHAL AUTI SANKET DADASAHEB OPEN M
3 UMBARE MOKAL-OHAL BANSODE ARPITA GORKSHNATH NT F
4 UMBARE MOKAL-OHAL BIRANGAL KRUSHNA ASHOK OPEN M
5 UMBARE MALWADI DARANDALE AMOL JANARDHAN OPEN M
6 UMBARE MALWADI DARANDALE RANI JANARDHAN OPEN F
7 UMBARE MOKAL-OHAL DHOKANE DATTATRAY GORAKSHANATH OPEN M
8 UMBARE MOKAL-OHAL DHOKANE SUBHASH RAOSAHEB OPEN M
9 UMBARE MALWADI DIVE RANI BHIMRAJ SC F
10 UMBARE MOKAL-OHAL FULMALI ARTI SURESH NT F
11 UMBARE MALWADI GAIKAWAD SHEKHAR ASHOK SC M
12 UMBARE MOKAL-OHAL JADHAV DURGA GANGADHAR SC F
13 UMBARE MOKAL-OHAL JADHAV VANITA ANNASAHEB NT F
14 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM CHAITALI TUKARAM OPEN F
15 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM DATTATRAY SHIVAJI OPEN M
16 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM RAHUL SANJAY OPEN M
17 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM RAVINDRA JALINDAR OPEN M
18 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM SHUBHAM SHAHARAM OPEN M
19 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM TUKARAM SHANTARAM OPEN M
20 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM VAIBHAV HARIBHAU OPEN M
21 UMBARE MOKAL-OHAL KADAM VIKAS DHONDIRAM OPEN M
22 UMBARE MOKAL-OHAL LAD AKSHAY NAVNATH NT M
23 UMBARE MOKAL-OHAL MALI VISHAL LAXMAN ST M
24 UMBARE MALWADI PALANDE KHUSHBU ANNASAHEB SC F
25 UMBARE MALWADI PANDIT KOMAL BALASAHEB  SC F
26 UMBARE MALWADI PANDIT SHRADDHA SATISH SC F
27 UMBARE MOKAL-OHAL PATHAK BHAGWAT  EKNATH  OPEN M
28 UMBARE MALWADI PATHAN SAMIR ALAM OPEN M
29 UMBARE MOKAL-OHAL PAWAR GANESH RAMBHAU SC M
30 UMBARE MOKAL-OHAL PAWAR KALPANA RAMBHAU SC F
31 UMBARE MOKAL-OHAL PAWAR MANISHA UTTAM NT F
32 UMBARE MALWADI SHEKH ANWAR RAJJAK NT M
33 UMBARE MOKAL-OHAL TARWADE VISHAL SANTOSH OPEN M
34 UMBARE MALWADI TUPE NIKHIL DILIP SC M
35 UMBARE MALWADI VAIRAGAR POPAT RAMESH SC M
36 UMBARE MALWADI WAGHMARE AJINKYA RAMESH SC M
37 UMBARE MOKAL-OHAL YEVLE PRAKASH ANNASAHEB OPEN M